Hij en ik: praten niet meer

Ik    :    Hier* staat dat vrouwen per dag twintigduizend woorden zeggen en mannen slechts zevenduizend!
Hij  :    …    Kijkt televisie en staat dus op de offline-mode: oftewel ik-hoor-je-wel-maar-ik-luister-niet-stand
Ik    :    En dan ben jij ook nog eens zo’n uitzonderlijk geval, dat slechts honderd woorden per dag gebruikt.
Hij  :    …
Ik    :    Praten we niet meer?
Hij  :    …
Ik    :    Heb je soms je quotum van honderd woorden al bereikt?
Hij  :    Nee, hoor! Jij bent zo’n uitzonderlijk geval dat honderdduizend woorden per dag gebruikt. Ik kom er gewoon niet tussen!

Ik     :    …   — __ —  …

* Paulien Cornelisse, Taal is zeg maar echt mijn ding, p.162.